مقام وزارت دارایی مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب

مقام وزارت دارایی: مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا جبهه مردمی نیروهای انقلاب انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری 96

گت بلاگز اخبار اجتماعی ارتباط زیاد کردن طلاق با اسراف در سبزه شب عید!

«کل مسئله کشور در همین سبزه عید خلاصه شده است و اصلاً مسئله کم آبی کشور نه به‌ خاطر مدیریت غلط کشاورزی بلکه به‌ خاطر همین سبزه‌هاست. در تحقیقاتی که به وسیله گرو

ارتباط زیاد کردن طلاق با اسراف در سبزه شب عید!

ارتباط زیاد کردن طلاق با اسراف در سبزه شب عید!

عبارات مهم : حبوبات

«کل مسئله کشور در همین سبزه عید خلاصه شده است و اصلاً مسئله کم آبی کشور نه به خاطر مدیریت غلط کشاورزی بلکه به خاطر همین سبزه هاست. در تحقیقاتی که به وسیله گروهی از محققان برجسته دانشگاهی صورت گرفته، متوجه شده است اند مسئله ازدواج هم به خاطر سبزه عید هست. این عنوان را دست کم نگیرید خیلی پیچیده است!»

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛ «چند روز پیش در یکی از سایت های خبری گفت و گویی خواندم که گفت و گوشونده آن با آماری عجیب و غریب تأکید کرده بود، ایرانی ها هر ساله جهت سبزه عید ۶ میلیارد لیتر آب هدر می دهند. قاعدتاً در نگاه اول چنین اعداد و ارقامی تأسف بار و ناراحت کننده هست. همین طور میزان عجیب و غریب گندمی که هدر می رود و اگر با همین فرمان جلو برویم، میزان سیر و سماق و خیلی چیزهای دیگر را هم می توانیم به این لیست بلندبالا اضافه کنیم که متأسفانه ما ایرانی ها هر ساله دم عید مرتکب آن می شویم.

خیلی ها هم پای گزارش آه و ناله کرده بودند که بله ما ایرانی ها مردم اسرافکاری هستیم و چطور دم عید محیط زیست را زیر و زبر می کنیم و واقعاً که طول می کشد فرهنگ مصرف درست جا بیفتد و از این حرف ها. بعد دیدم منبع آمار یک مسئول محلی است که حرفش را به پژوهشی چند ساله مستند کرده. کافی بود از ماشین حساب کمک بگیرم تا نتیجه این پژوهش چند ساله در چند دقیقه دود شود و به هوا برود.

ارتباط زیاد کردن طلاق با اسراف در سبزه شب عید!

این مسئول محترم در بخشی از مصاحبه اش گفته است که هر خانوار ایرانی جهت سبزه عید ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم بذر گندم یا دیگر حبوبات می کارد و هر کیلو بذر حبوبات هم جهت تبدیل شدن به سبزه نیاز به هزار و ۵۰۰ لیتر آب دارد که در نهایت بین ۴ تا ۶ میلیارد لیتر آب در سراسر کشور هدر می دهد.

با یک حساب سرانگشتی می شود اصل طرح چنین ادعایی را اشتباه دانست. چطور ممکن است هر کیلو بذر حبوبات جهت سبز شدن یا سبزه شدن هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف کند؟ اگر هر کیلو بذر جهت سبز شدن و قد کشیدن ۲۰ روز وقت ببرد، یعنی هر روز باید ۷۵ لیتر آب مصرف کند. به عبارتی روزی ۵۰ بطری آب معدنی یک و نیم لیتری. این در حالی است که جهت سبزه سبز کردن به کمتر از ۲ لیتر آب نیاز داریم و معلوم نیست آن مسئول محترم و آن پژوهشگر زیست محیطی بر چه مبنای علمی به چنین عدد و رقمی رسیده اند.

«کل مسئله کشور در همین سبزه عید خلاصه شده است و اصلاً مسئله کم آبی کشور نه به‌ خاطر مدیریت غلط کشاورزی بلکه به‌ خاطر همین سبزه‌هاست. در تحقیقاتی که به وسیله گرو

کامنت هایی که جهت این مصاحبه در سایت ها و خبرگزاری هایی که این مصاحبه را منتشر کرده بودند، هم به جای خود درخور توجه هست. در این میان البته بودند کسانی که چنین آمار و اظهار نظری را از بن زیر سؤال برده بودند. یکی از مخاطبان چنین سؤالی را مطرح کرده بود: «ما که نمی خواهیم گندم درو کنیم که صحبت از به ازای هر کیلوی گندم هزار و ۵۰۰ لیتر مصرف آب است!» کاربری دیگری با انتقاد به ضعیف و غیر واقعی بودن چنین تحقیقی می نویسد: «کل مسئله کشور در همین سبزه عید خلاصه شده است و اصلاً مسئله کم آبی کشور نه به خاطر مدیریت غلط کشاورزی بلکه به خاطر همین سبزه هاست. در تحقیقاتی که به وسیله گروهی از محققان برجسته دانشگاهی صورت گرفته، متوجه شده است اند مسئله ازدواج هم به خاطر سبزه عید هست. این عنوان را دست کم نگیرید خیلی پیچیده است!»

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی یکی از استان ها هم در این راستا بعد از تحقیقی ۸ ساله به نتیجه ای جالب و البته عجیب رسیده که با توجه به جمعیت یک میلیون و هشتصد هزار نفری این استان مدعی شده است اند هر ساله دم عید ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم بذر و حبوبات هدر می رود. با این حساب و کتاب مجموع مصرف بذر و حبوبات این استان کمتر از بار یک نیسان است! البته باید به این توصیه هم اشاره کنم که آنها رقم را ۲ تن و دویست هزار کیلوگرم عنوان کرده اند که ما آن را گذاشتیم به حساب اشتباه لپی! ۲ تن که همان ۲ هزار کیلوگرم هست، حالا ۲ هزار کیلو و ۲۰۰ هزار کیلو یعنی چه خدا می داند.

حالا یک جمع و تفریق راحت انجام بدهیم، اگر هر خانوار را ۴ نفر به حساب بیاوریم، تعداد خانواده های این استان نزدیک به ۴۵۰ هزار خانوار می شود و اگر هر خانوار نیم کیلوگرم بذر و حبوبات جهت سبزه عید مصرف کنند رقم مصرفی ارزش می شود ۲۲۵ هزار کیلوگرم یا به عبارتی ۲۲۵ تن.

ارتباط زیاد کردن طلاق با اسراف در سبزه شب عید!

بررسی ما جهت این که شاید این اشتباه آماری، اشتباهی تایپی باشد نشان داد که در بسیاری از سایت های خبری این استان این عدد یکی بوده و حتی مسئولان ذیربط هم پافشاری دارند که چنین عددی درست و بر پایه تحقیقات میدانی و آماری است!

در نهایت، مسئول محترم حرف ما را قبول نمی کند ولی به گفته محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و همکاری های مردمی شرکت حفاظت محیط زیست که چند روز پیش با ما مصاحبه کرده هست، اگر همه ۲۲ میلیون خانواد ه ایرانی از سبزه د ر هفت سین خود استفاد ه کنند که نمی کنند ، آن وقت زمینی به وسعت ۱۸۰۰ هکتار باید به کشت گند م سبزه هفت سین تخصیص داده شده است یابد ؛ یعنی از ۴ میلیون هکتار وسعت کشتزارهای گند م، کمتر از پنج صد م د رصد آن به سبز کرد ن سفره های هفت سین ایرانیان تخصیص داده شده است د ارد . پرسش مهم این است که آیا نگرانی و تصویر العمل ما نسبت به این پنج صد م د رصد زیاد از آن ۳۰ د رصد دور ریز ما از نان مصرفی است؟

«کل مسئله کشور در همین سبزه عید خلاصه شده است و اصلاً مسئله کم آبی کشور نه به‌ خاطر مدیریت غلط کشاورزی بلکه به‌ خاطر همین سبزه‌هاست. در تحقیقاتی که به وسیله گرو

سؤالم از بعضی از دوستان محقق و پژوهشگر و مدیر و مسئول این است که این آمارها را از کجا به دست می آورند؟ این همه مرکز تحقیق و مطالعات کاربردی اصلاً جهت چه کاری راه اندازی شده است اند؟ واقعاً یافتن مقدار بذر و حبوبات در سبزه شب عید فلان استان باید ۸ سال وقت ببرد؟ حتماً بودجه کلانی هم جهت آن گرفته اند و این هم نتیجه اش که از بیخ و بن اشتباه است.»

واژه های کلیدی: حبوبات | ایرانی | مسئولان | ایرانیان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog